top of page

Bolesti kod ravnodlakih retrivera

Na žalost ravnodlaki retriveri su, kao i većina drugih pasmina, ali i mješanaca podložni određenim bolestima, uzrokovanim različitim faktorima; od brzog rasta i veličine, preko uvjeta držanja i prehrane pa do problema nekontroliranog uzgoja koji uništava pasminu.

Uzgoj pasa sa rodovnikom baziran je na kontroliranom uzgoju jer u njega ulaze psi koji su zadovoljili rengenske snimke kukova i laktova, a odgovorni uzgajivači će napraviti i snimak očiju i srca. Na žalost, odlični zdravstveni rezultati roditelja, baka i djedova mogu rezultirati i pokojim psom koji ima znakove genetske bolesti. Genetske bolesti se nikada ne mogu iskorijeniti, niti se može znati gdje, u kojoj uzgojnoj kombinaciji će se pojaviti npr. displazija, ali kontrolirani uzgoj to uvelike smanjuje. Ako vam se displazija pojavi kod 1 od 50 uzgojenih štenaca, to znači da je to svega 2%, znači 98% pasa je zdravo!! I takva displazija nikako nije problem. Naravno, na tom psu se ne treba uzgajati. Problem je kad od 50 uzgojenih štenaca njih 15 ima displaziju, e to je već onda 30% od uzgoja i tu se uzgajivač mora ozbiljno zapitati kuda, u kojem smjeru misli ići.

Uzgajivač vam naravno, ne može nikada garantirati da će sa psom biti sve u redu, jer uzgajivač NIJE BOG, a koliko god je genetika odgovorna za bolesti kod retrivera, toliko je odgovoran i sam vlasnik, jer se pravilnim držanjem neki simptomi mogu ublažiti, ali se i nepažnjom, pogotovo u fazi intenzivnog rasta kada se kostur još razvija može bitno naštetiti razvoju šteneta te pospješiti nastanak displazije.

Ravnodlaki retriveri podložni su najviše:
- displaziji kukova
- displaziji laktova
- displaziji ramena
- bolestima očiju

Naravno, najčešće bolesti su upravo displazija kukova i laktova, pa su one obvezne za ulazak pasa u uzgoj. Potom, bolesti očiju koje se lako ustanove pregledom. Uzgoj je dugoročan posao, pa se tako i linije grade dugoročno.

 

Svi naši psi posjeduju nalaze kukova (HD), laktova (ED) i očiju prije nego ulaze u uzgoj!!
...jer to su bolesti koje uistinu uvelike narušavaju zdravljeravnodlakih retrivera.

bottom of page